FranceThème A : Animaux
Raffinerie : F. Beghin

Les animaux F.Beghin - 1967 - 1974


- Variante 1 : Type 1 - L1 : signature Beghin, bord incliné, languette unie , 1967 - 68 , possède 7 / 25

1/A/836/55895.jpg

5 Autruche

A venir

7 Oie sauvage

1/A/836/55901.jpg

11 Rascasse volante

1/A/836/55903.jpg

13 Raie

1/A/836/55904.jpg

14 Poisson scie

1/A/836/55914.jpg

24 Otarie - phoque

1/A/836/55915.jpg

25 Mouflons